0 0
Старински природен лек од Кора од Калинка!

Share it on your social network:

Or you can just copy and share this url

Ingredients

Adjust Servings:
10 грама кора од калинка за две лица
200 дл свеж сок од калинка за две лица
2 лажици Мед
парчиња лимон по желба
коцки мраз по желба
свежо нане декорација

Bookmark this recipe

You need to login or register to bookmark/favorite this content.

Старински природен лек од Кора од Калинка!

Природен Лек за Салмонела и Дијареа кој брзо делува

Features:

  Природен лек за Салмонела и Дијареа

  • 10 минути
  • Serves 2
  • Easy

  Ingredients

  Directions

  Share

    Старински природен лек поздаборавен кој е голем чистач на црниот дроб, идеален лек кој делува брзо во случај на салмонела и дијареа, го прочистува целиот организам од токсини, и помага за губење на вишокот килограми.

  Следен пат кога ќе купите калинки добро измијте ја кората со сода бикарбона и излупете ја тенко. Овој чај има силен горчлив вкус, затоа ви препорачувам да го направите како вкусен сок кој ќе сакате да го пиете почесто, и така ќе можете полесно да им го дадете на вашите деца. Со тоа ќе им помогнете во случај на тегоби и болки во дигестивниот систем.

  Се што ви е потребно е една лажица сува кора од калинка, свеж сок од калинка и малку засладувач.

  Во продолжение имате детали како да ја исушите кората на природен начин и да имате во моменти од годината кога најмногу ви е потребно.

  Сите лекови ги има во природата и се достапни за сите нас, само понекогаш се заборавени.

  Steps

  1
  Done
  2 дена

  Сушење Кора од Калинка

  Кога сакате да подготвите чај од кора, најдобро е да одберете зрела калинка со убава црвена боја однадвор и да биде здрава. Добро исчистете ја кората со сода бикарбона и тенко излупете.
  Ако ја лупите подебел слој, тогаш ќе отстраните од белата обвивка над зрната која има многу горчлив вкус и чајот ќе ви биде потежок за пиење.
  Излупената кора оставете ја да се суши на сонце два дена, или ако немате услови може тоа да го направите на собна температура.
  Чувајте ги во во хартиена кеса и во текот на годината користите ја по потреба.

  2
  Done
  10 минути

  Подготовка на Свежо Цеден Сок од Калинка!

  За едно лице ви се потребни 5 грама сува кора од калинка (1 лажица).
  Додадете ја во 2 децилитри зовриена вода и оставете да стои 10 минути.
  Додека да биде готов чајот подгответе свежо цеден сок од калинка со преса, или можете да ги исчистите зрната калинка и со помош на газа целосно да го исцедите сокот.
  На дното од чашата во која ќе го сервирате пијалокот додадете две лажици зрна од калинка и една лажица мед. Испасирајте ги да се спои сокот со медот и половина чаша додадете од приготвениот чај. Дополнете со свеж сок од калинка, неколку коцки мраз, и декорирајте со две парчиња лимон и свежо нане.
  За две лица направете чај од 4 децилитри, сок може да додадете по желба, како и мед или друг засладувач по желба.
  Напомена ако го пиете чајот како лек, само сварен чај, тогаш потребно е да направите пауза еден ден, односно се пие преку еден ден, не секој ден бидејќи е многу силен.
  На здравје !
  Подготовката на овој освежителен и здрав сок може да ја погледнете во видеото на овој пост под фотографијата.

  Olgica

  Recipe Reviews

  There are no reviews for this recipe yet, use a form below to write your review
  previous
  Ancient Remedy from Pomegranate Peel!
  next
  Десерт со Праска! Без шеќер, малку калории!
  previous
  Ancient Remedy from Pomegranate Peel!
  next
  Десерт со Праска! Без шеќер, малку калории!

  Add Your Comment

  0 0
  Ancient Remedy from Pomegranate Peel!

  Share it on your social network:

  Or you can just copy and share this url

  Ingredients

  Adjust Servings:
  10 grams pomegranate peel 1 tbsp for one drink
  2 tbsp Honey for 2 drinks
  200 ml Fresh Pomegranate juice or by taste
  slices fresh lemon slices 2 per drink
  ice cubes by choice
  fresh mint decoration

  Bookmark this recipe

  You need to login or register to bookmark/favorite this content.

  Ancient Remedy from Pomegranate Peel!

  Natural Remedy that helps so fast in Salmonella and Diarrhea!

  Features:
  • Gluten Free
  • Vegan
  Cuisine:

  Forgotten Ancient Detox Drink

  • 10 min
  • Serves 2
  • Easy

  Ingredients

  Directions

  Share

  An ancient natural remedy refined which is a great cleanser of the liver, an ideal remedy that works quickly in the case of salmonella and diarrhea, purifies the entire organism of toxins, and helps to lose excess weight.

  The next time you buy pomegranates, wash the peel well with baking soda and peel it thinly.

  This tea has a strong bitter taste, so I recommend that you make it as a delicious fresh juice that you will want to drink more often, and that way you will be able to give it to your children more easily. By doing so, you will help them in case of ailments and pains in the digestive system.

  All you need is a tablespoon of dry pomegranate peel, fresh pomegranate juice and some sweetener.

  Below you have details on how to dry the pomegranate skin in a natural way and to have it in times of the year when you need it most.

  All medicines are found in nature and are available to all of us, only sometimes they are forgotten.

   

   

  Steps

  1
  Done
  2 days

  Natural Drying Pomegranate Peel

  When you want to prepare pomegranate skin tea, it is best to choose a ripe pomegranate with a beautiful red color on the outside and that is healthy.
  Clean the rind well with baking soda and peel thinly.
  If you peel a thicker layer, then you will remove the white coating over the beans which has a very bitter taste and the tea will be harder to drink.
  Leave the peeled skin to dry in the sun for two days, or if you don't have the conditions, you can do it at room temperature.
  After drying keep them in a paper bag and use it as needed throughout the year.

  2
  Done
  10 minutes

  Preparation of fresh drink

  For one person is needed 5 grams of dry pomegranate peel (1 full tablespoon).
  Add it to 2 dl of boiled water and let it stand for 10 minutes.
  While the tea is ready, prepare freshly squeezed pomegranate juice with a press, or you can clean the pomegranate seeds and squeeze the juice completely using cheesecloth.
  At the bottom of the glass in which you will serve the drink, add two spoons of pomegranate seeds and one spoon of honey. Mash them to combine the juice with the honey and add half a cup of the prepared tea.
  Top with fresh pomegranate juice, a few ice cubes, and garnish with two lemon wedges and fresh mint.
  For two people, make 4 deciliters of tea, you can add juice as desired, as well as honey or other sweetener as desired.
  Note : if you drink the tea as a medicine, only brewed tea, then you need to take a break for one day, drink it for one day, not every day because it is very strong.
  Cheers !
  You can watch the preparation of this refreshing and healthy juice in the video of this post below the photo.

  Olgica

  Recipe Reviews

  There are no reviews for this recipe yet, use a form below to write your review
  previous
  How to prepare APRICOT JAM with Golden Color!
  next
  Старински природен лек од Кора од Калинка!
  previous
  How to prepare APRICOT JAM with Golden Color!
  next
  Старински природен лек од Кора од Калинка!

  Add Your Comment